Medlemsskab

Bådelauget har siden sin start i 2002 haft et stabilt medlemstal og har i dag 65 medlemmer bestående overvejendendende af brugsretejere men også et pænt antal lejere og ikke sejlende medlemmer, typiske beboere med fortid som aktive sejlere,  som har bidraget til fremme af det maritime miljø omkring kanalen.

Fra april 2010 har Tuborg Nord Grundejerforening med bådelaugets tilskyndelse betinget, at nye købere af brugsret til en bådplads og lejere af en bådplads skal være medlem af bådelauget.  Bådelauget håber at der fremover forsat vil være beboere, som har lyst til at være medlem.

Kontingent

Kontigent for medlemskabet af Tuborg Nord Bådelaug er 250 kr. (vedtages hvert år på generalforsamlingen). Kontigentet går blandt andet til hjemmeside, fendere ved klapbroen, små forbedringer, der ikke ligger inden for Grundejerforeningens virke, tilskud til sommerfest mv. Hvis der er øvrige forslag er I velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Bådelauget har i dag en frivillig associeringsaftale med Hellerup Sejlklub. Medlemmer af bådelauget kan blive medlem af Hellerup Sejlklub  til en særlig pris og dermed være med til at støtte op om Hellerup Sejlklub, deres ungdomsarbejde og dermed også blive medlem af Dansk Sejlunion og de fordele det giver. Bestyrelsen støtter op om at man er medlem af en sejlklub, da den og Dansk Sejlunion arbejder for de bedste vilkår for os der sejler. Vil du være medlem af Hellerup Sejlklub så kontakt formanden for bådelauget.

Ønsker du at blive medlem i bådelauget eller vide mere, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller bruge indmeldelsesformularen.